Ki-Aikido Praha Libuš kaligrafie

Od „jak udělat” k „co udělat” a od dělaní k bytí

Moderní věda je založena na filozofii „jak něco udělat”. Vědci se neptají na to co udělat, ale pouze na to jak něco udělat. Tato filozofie také ovlivňuje lidi v průmyslově rozvinutých zemích a ti už si nekladou otázku co by měli udělat, ale jenom se ptají jak udělat to co chtějí. Tahle filozofie není moc dobrá pro život a ani pro svět, protože pak dělají lidé hloupé věci a vytváří ve svých životech a také ve světě více problémů.

Nicméně pokud opravdu začnete přemýšlet o tom co byste měli udělat, často nepřijdete na nic, co byste měli udělat kromě každodenních nutností. Nepřijdete na nic výjimečného. Proto přejdete k přemýšlení o tom jak udělat to co chcete. Zde opět používáte materiální logiku. V materiální logice musíte nalézt cíl tak velký a vzdálený v budoucnosti, jak je to jen možné, abyste pak mohli vyvinout úsilí k jeho dosažení. V životě to ale takto není. Stačí vědět, co máte udělat dnes. Není nutné vědět, co udělat zítra. Nicméně, pokud každý den uděláte, co byste měli udělat, dosáhnete nakonec skvělého života. To je logika života.

Vědět co byste měli udělat dnes neznamená, že byste měli zapomenout na zítřek. Musíte si představit co se stane zítra. Také je dobré si představit co se stane až umřete. Měli byste mít hodně představ o budoucnosti a přesto nemusíte vědět, co budete zítra dělat. Stačí vědět, co uděláte v tomto okamžiku.

Je nezbytné si uvědomit, že většina lidí na tomto světě je zcela vytížena děláním toho, co by lidé měli dělat, aby žili své každodenní životy. Dokonce i v průmyslově rozvinutých zemích to takhle bylo až do doby před sto lety. V dnešní době můžeme žít docela pohodlně bez práce, ale to je jenom díky tomu, že využíváme benzín a plyn. Bez benzínu a plynu musí každý pracovat mnohem tvrději, jen aby mohl žít svůj každodenní život. Dokonce i chudí lidé v Evropě žijí ve větším pohodlí než králové a královny v 18. století.

Je pravda, že nemusíme tolik pracovat, abychom žili svůj každodenní život, protože máme plyn a elektřinu, které dělají většinu práce. Máme spoustu volného času. Takže když nemáte co dělat, musíte začít Být. Musíte udržovat fyzicky správný postoj s klidným dýcháním a meditovat. Udržujte tuto meditaci zatímco děláte co je potřeba, abyste žili svůj každodenní život. Pak začnete nalézat co byste měli v životě dělat.

Důležité je, že Bytí vytváří Dělání. Takhle je život zařízený. V materiální vědě dělání vytváří bytí. Něco děláte, abyste stvořili materiální výsledek. V životě pobývání ve správném postoji vytváří co byste měli v životě dělat.

Dóšu (2009)