Ki-Aikido Praha Libuš kaligrafie

Svoboda a Morálka

Po 70 let tvoří základ školního vzdělání vědecké koncepty založené na Newtonových myšlenkách. To vedlo k základní představě světa, coby vytvořeného z uskupení částic, kterými pohybují nebo je zastavují různé síly.

Skupinou může být národ, rasa, komerční firma, atp. Částice reprezentují jednotlivé lidské bytosti. Síla může být čistě mechanická síla, vojenská síla, touha, síla vůle, moc peněz, přesvědčení, atp.

Monarchové a vlády byli zvyklí ovládat lidi tím, že je vsadili do vězení nebo je zabili. Tak se zrodila myšlenka svobody jako práva lidí nebýt uvězněn nebo zabit bez autority psaného práva. To byla původní myšlenka svobody. V zemích jako je Jihoafrická republika se chudí lidé stále domáhají svobody, aby dosáhli lepšího života.

V bohatých zemích, kde většina lidí pohodlný život již má, nepotřebují lidé svobodu, aby vytvořili lepší život. Bohaté země jsou spojené velmi komplikovaným globálním ekonomickým systémem, který nemůže být změněn, dokonce ani kdyby se o to některá vláda pokoušela. V bohatých zemích jsou tedy lidé vzděláváni k tvořivosti a účinnosti, aby udrželi svou nadřazenost v obchodě, technologii a vědě tak, aby zůstali bohatí. Za tímto účelem jsou lidé pobízeni k žití života založeného na tom co chtějí.

Smyslem svobody se stalo dělat a říkat, co kdo chce. Jedinec se chová jako částice, která se volně pohybuje. Fyzická síla je uplatňována na materiály a ne na lidi. Síla peněz, propaganda, přesvědčování, debaty, touha atp. jsou příjímány jako korektní síly hýbající jedincem. Tedy je-li to nezbytné, vláda má právo použít fyzickou sílu na lidi, využívajíc policii a armádu.

Tento rozdíl mezi svobodou chudých a bohatých vytváří základní spor ve světě. Internet je vytvořen pro bohaté lidi. Lidé si myslí, že mohou na internetu dělat, co chtějí. Mohou být zastaveni jedině silou. Jednou možností je lidi fyzicky zastavit díky policii vynucující zákony vytvořené vládou. Druhá možnost je virtuální policie, což jsou programy k zamezení stahování z internetu nebo nabourávání počítačů druhých lidí.

Nemyslím si, že by lidé měli dělat a říkat, co chtějí. Člověk by měl být vychován tak, aby žil společně s ostatními a vytvořil lepší svět. Měl by být schopen se zastavit, je-li to nezbytné. Zastavení sebe sama říkáme morálka. Je nešťastné, že v Evropě náboženství využívala morálku k ovládání lidí. Noví lidé si musí vytvořit morálku sami a pro sebe. Na internet jsem umístil videa pro své studenty a požádal je, aby videa nestahovali. Nehodlám zabránit lidem ve stahování za pomoci zákonů vynucených policií a ani za pomoci virtuální policie ve formě technologie. Chci vytvořit morálku, alespoň mezi svými studenty.

Dóšu (leden 2015)