Ki-Aikido Praha Libuš kaligrafie

Zanechte vlastních vyjádření a raději naslouchejte světu

V Evropě se obecně myslí, že by se člověk měl naučit vyjadřovat. To je dobré pro děti a mladé lidi, ale není to dobré pro dospělé. Dospělí by měli být schopni vyjadřovat se a komunikovat se světem, a tak by také měli být schopni svět chápat. Avšak většina lidí opomíjí chápání světa a pouze se snaží vyjádřit se tak, aby svět pochopil je. To je dětinské.

Když člověk stárne, mozek slábne a člověk má sklon přestat naslouchat světu. Pak se pouze snaží neustále vyjadřovat, aby se svět okolo přizpůsobil jeho vlastnímu životu. Žít s takovým člověkem je pro okolí obtížné.

Každý stárne a musíte se proto připravit na stáří. Nejdůležitější přípravou je přestat se vyjadřovat a snažit se naslouchat druhým.

Dóšu (2019)