Ki-Aikido Praha Libuš kaligrafie

Očista

Umývání je jednou z nejdůležitějších tradic v japonské kultuře. V Evropě měli bohatí lidé na mytí služebníky a tak bylo mytí považováno za podřadnou práci. Všiml jsem si, že někteří Evropané odmítají mýt, protože je to pro ně ponižující. Nevadí jim vaření, výroba nebo příprava různých věcí, ale něco mýt, to nechtějí.

Evropské podnebí je v podstatě v létě horké a suché a studené a vlhké v zimě. Takové podnebí příliš nepřeje bakteriím a tak mytí není tak důležité pro zdraví. Z toho důvodu je v Evropě účelem mytí aby věci vypadaly hezky nebo byly přijemnější.

Japonské klima je v podstatě v létě horké a vlhké a studené a suché v zimě. Takové klima je v létě velmi příznivé pro růst bakterií a malého hmyzu a i v zimě mohou viry, mrtvá těla bakterií či malého hmyzu způsobovat problémy. To je důvod, proč je účelem mytí v Japonsku vytvoření prostředí příznivého pro zdraví. Díky tomu museli všichni Japonci, včetně chudých lidí, mýt. Rozdíl v účelu také vytvořil rozdílné metody mytí.

V duchovní tradici japonské kultury je umývání uvnitř sebe sama nazýváno MISOGI a je to jeden z hlavních účelů meditace. Odpovídá to evropské psychoterapii, ale s jinou teorií a metodami.

Je mnoho druhů MISOGI, jedním z nich je ruční mytí domácnosti nebo dojo. Je velmi důležité mýt ručně s vyždímaným hadrem. Je pro to hned několik důvodů.

Bežná představa je, že dualismus se vyvinul v Evropě. Dualismus znamená ano/ne, dobrý/špatný, plus/minus, positivní/negativní, atd. Téměř všichni Japonci si myslí, že tento dualismus může způsobit konflikt uvnitř i vně jednotlivce a snaží se najít řešení skrze sjednocení. Typická představa je: „Absolutní vesmír je Jedno. Pak dvě protichůdné síly stvořily relativní svět dualismu“. To ukazuje typickou chybu většiny japonské a čínské filosofie. Tato chyba je velmi hluboká, mělo by na ni být poukázáno a měla by být opravena.

Je pravda, že dualismus způsobuje zbytečné konflikty a nedorozumění, ale řešením není sjednocení. Dualismus je založen na kartézském souřadném systému. Jestliže uděláte přímku a umístíte na ní bod, nazvete stranu napravo od bodu plus a stranu nalevo od bodu mínus. To je základní matematické vyjádření dualismu. Pak je +1-1 = 0 a -(-1) = +1. Tato logika pronikla do našeho jazyka. Ne dobře znamená špatně. Ne špatně znamená dobře. To je problém dualismu.

Ve skutečném světě jsou tři kategorie: špatně, ani špatně ani dobře a dobře. Proto také ve skutečném světě ne špatně neznamená dobře. Ne dobře také neznamená špatně. Vidíte, že náš jazyk je již založen na dualismu.

Je tu také myšlenka hygieny. Znamená to zbavit se věcí, které jsou špatné pro zdraví. Tato myšlenka hygieny je také založena na dualismu. Představa je, že můžete vytvořit dobré prostředí, když se zbavíte špatných věcí. To je logika NE ŠPATNÉ znamená DOBRÉ. Zbavit se špatných věcí je jistě důležité, ale to samo o sobě nestačí. Musíme vytvořit dobré prostředí.

Život je v základu chemie. Je nutné poznamenat, že věda se nejprve rozvinula pomocí chemie. Teprve až po Newtonovi se stala fyzika základem moderní vědy. Nyní je chemie taktéž založená na fyzice. Nicméně skutečná chemie je na fyzice nezávislá. Je velkou chybou moderní vědy, že všechno by mělo být odůvodněno fyzikou. Chemie je založená na IONTECH. Většina života je založena na iontech vody. Vodu je velmi lehké ionizovat a to je důvodem, proč je voda základem života. Z 2H2O se stane H3O+ a OH-. Když je ve vzduchu hodně iontů vody, podporuje to silné zdraví. Takže základním způsobem, jak vytvořit dobré prostředí je vytvoření většího množství iontů vody.

Správná vlhkost je důležitá pro tvorbu iontů vody. Jestliže je vzduch příliš suchý, je v něm také méně iontů vody. Jestliže je vzduch příliš vlhký, částice vody ve vzduchu utvoří velkou kouli a tak se zmenší plocha kontaktu se vzduchem, což vede k menšímu množství iontů. Nejlepší vlhkost je mezi 50 a 70 procenty.

Druhým faktorem je materiál uvnitř domu. Materiály, které umožňují vodě vstoupit a zase odejít, jsou dřevo a sádra. Tyto dva materiály se používaly na domy po celém světě. Když je vlhkost vysoká absorbují vodu a když je vzduch suchý, uvolňují vodu do vzduchu. Když dřevo nebo sádra uvolňují vodu, vytvářejí také ionty vody. To je důvod, proč jsou dřevo a sádra velmi dobré pro zdraví. Umělé hmoty často uvolňují chemické páry, které jsou špatné pro zdraví. Kov neuvolňuje téměř žádné chemické páry a proto kov není špatný, ale není ani dobrý.

Třetím faktorem je vítr. Když je dostatek vlhkosti ve vzduchu, může vítr rozbít koule vodních částic a tak vytvořit ionty. To je důvod, proč je vítr příjemný když je vysoká vlhkost.

Čtvrtým faktorem je ruční mytí vyždímaným hadrem. Tření vyždímaného hadru o povrch libovolného materiálu vytváří ionty. Je důležité, aby látka nebyla příliš mokrá. Musíte velmi silně ždímat hadr, abyste z něj dostali přebytečnou vodu. Pak je důležité setřít povrch s dostatkem síly, abyste rozbili koule vody. Normální evropský způsob používání mokrého hadru na tyči k mytí podlahy je nepoužitelný, protože hadr je přiliš mokrý a není zde dostatečné tření. Velmi často musíte použít chemický prostředek, abyste se zbavili špíny a takové chemické prostředky jsou často špatné pro zdraví. To je důvod, proč je nutné používat pouze vodu a razantně ručně vytírat. Také musíte použít obě ruce, abyste se zbavili přebytečné vody v hadru. To je tradiční japonský způsob a je vědecky docela správný.

Je pravda, že evropské podnebí je tak příznivé, že tento japonský způsob mytí není naprosto nezbytný. Přesto je vždy lepší vytvářet dobré prostředí pro zdraví. Ruční mytí také vytváří příležitost k meditaci. To je MISOGI za pomoci mytí.

Dóšu (2008)