Ki-Aikido Praha Libuš kaligrafie

Úvod

Hned od začátku se člověk začíná učit techniky aikidó s partnerem. To je velmi dobrý způsob jak začít, protože tím se stává lidský vztah stejně důležitý jako samotná technika. Jiná bojová umění začínají s výukou bez zřetele na tento lidský vztah. Pokud chce člověk pouze cvičit techniky, cvičí samostatně nebo s nějakým kusem materiálu. V Japonsku žil před druhou světovou válkou veliký mistr júdó, který cvičil techniky júdó proti stromům. Mnoho čínských mistrů kung-fu cvičilo své techniky proti dřevěnému panákovi nebo desce. Jiným způsobem technického cvičení bez lidského vztahu je cvičení s partnerem, který vůbec nereaguje. Takhle se partner chová jako kus materiálu. Ve sportu člověk často cvičí techniku proti partnerovi, který klade odpor. Ale pokud se partner pokouší neustále klást odpor, pak zde opět téměř žádný lidský vztah není.

Cvičení technik bez lidského vztahu může způsobit, že se člověk začne chovat jako zbraň nebo robot. Podvědomě člověk zvažuje, že by měl užít techniku k boji zcela stejně jako člověk, který užívá k boji zbraň nebo vláda, která užívá armádu nebo tajnou službu k vítězství ve válce. Jestliže člověk použije materiální zbraň na jiný lidský život, pak tato materiální zbraň určuje osud lidských bytostí. To povede ke zničení lidskosti a lidských životů. Způsob cvičení aikidó udržuje lidskost jako základ světa.

Kumiwaza, cuzukiwaza a hitoriwaza

Kumiwaza

Většina bojových umění nebo sportů začíná samostatným cvičením technik. Jestliže je obtížné cvičit sám, člověk využívá partnera jako panáka. Někdy používají jako svého partnera kus materiálu, třeba boxovací míč, nebo figurínu. Zacházejí tedy se svým partnerem jako s kusem materiálu a není mezi nimi žádný lidský vztah. Nicméně je nemožné cvičit techniky aikidó proti kusu materiálu coby partnerovi. Aikidó začíná hned odzačátku cvičením ve dvojici a tudíž člověk okamžitě čelí obtížím lidského vztahu a učí se jak se s nimi vyrovnat. Techniky aikidó nejsou vymyšleny k použití proti kusu materiálu, alébrž jsou součástí lidských vztahů ve skutečném životě. Tomu se říká Kumiwaza. Kumi znamená v japonštině dvojice a waza znamená techniky. Tedy cvičení aikidó začíná s Kumiwaza. Znamená to cvičení dvou lidských bytostí s lidskými vztahy.

Hitoriwaza

Pro zvládnutí přesných pohybů je příhodné cvičit je samostatně. Tomu se říká Hitoriwaza. Hitori znamená sám. Hitoriwaza lze využít jako pomoc pro Kumiwaza. Když vám partner pomáhá, můžete cvičit Hitoriwaza s partnerem. Cvičení Hitoriwaza s partnerem bez lidského vztahu není Kumiwaza. Zcela stejně jako v rodinném životě je tu mnoho změn v lidských vztazích a člověk prostě musí žít dál v každé situaci. Kumiwaza je cvičením technik v různých situacích lidského vztahu v páru. Pokud zde není žádný skutečný vztah, z techniky se stává Hitoriwaza. Je to jako když si člověk čas od času posedí sám a tím prospěje rodinnému životu. Jsou zde cviky aikidó a zdravotní cvičení jako předem určené sady Hitoriwaza.

Cuzukiwaza

Poté, co se člověk naučí mnoho Kumiwaza, měl by se naučit jak provést různé techniky jednu za druhou. Tento druh cvičení způsobí, že člověk porozumí vztahu a významu technik. Je možné vytvořit skupiny technik k takovému cvičení. Tomu se říká Cuzukiwaza. Cuzuki znamená pokračování a waza znamená techniky. Techniky v jedné skupině by měly vytvářet harmonické pokračování. Některé z nich se staly součástí cvičení aikidó již v roce 1975 a nyní je načase je aktualizovat. Především je aktualizováno jméno na Cuzukiwaza. Ty by měly být harmonické a jednoduché k zapamatování. Již jsem vytvořil 33 harmonických cuzukiwaza, ale je vždy možné jich vyvinout více. Je také možné upravit každou cuzukiwaza, aby byla ještě harmoničtější nebo jednodušší k provedení.

Po cvičení Kumiwaza a Cuzukiwaza s pomocí Hitoriwaza může člověk dosáhnout vysokého technického standardu aikidó. To je standard třetího danu. Poté se všechny techniky stanou pouze jedním pohybem a člověk pochopí, že všechny pohyby jsou propojené s celým vesmírem. Může sjednotit Kumiwaza a Cuzukiwaza se svým životem. Pak může provádět všechny pohyby sám ve vztahu s vesmírem. Stává se to opět Hitoriwaza. To je také důvod, proč je Hitoriwaza ve zkouškách na 4. dan.

Pořadí provádění Cuzukiwaza se může změnit, pokud je změna harmonická. To je stejné jako se zkouškami aikidó. Je zde několik technik, které by měl zkoušený provést plynule, takže je to jako jedna cuzukiwaza. V takovém případě může zkoušející vytvořit harmonický pořádek, aby mohl zkoušený provést techniky lépe. Pořádek v požadavcích ke zkouškám je pouze jedním takovým příkladem. Každý zkoušející může vytvořit pořádek, který je harmonický a užitečný pro zkoušeného.

Doshu (2004)