Ki-Aikido Praha Libuš kaligrafie

Úryvek z knihy „All of Aikido“:

Protože aikidó není o boji, není zde ani vítěz, ani poražený. Autorova zkušenost je, že dobrý nage je i dobrým uke, protože v obou případech jde o harmonický pohyb a dobrou koordinaci. Schopnost provést techniku je stejná jako schopnost ji přijmout. Uke musí mít stále na paměti, že nebojujete, ale vzájemně si pomáháte zlepšit techniky aikidó. Jste jedinou lidskou bytostí a proto máte jednu mysl a tělo. Vaše chování nebo způsob pohybu jsou také jednotné. V opačném případě máte dvojí povahu, což je normálně považováno za chorobu nebo abnormalitu. Zdravá lidská bytost má pouze jednu povahu a jeden způsob žití. Když se pokoušíte nebojovat, neodporovat a vytvořit harmonii, celá vaše mysl a tělo se vyvíjí tím směrem. Přirozeně tak pokračujete stejně i ve svém každodenním životě, ale také když jste uke při cvičení aikidó. Proto nemůže být aikidó sebeobranou nebo sportovním bojem, alébrž je uměním. Umění začíná z reality (skutečnosti), ale pak vytváří novou realitu, která není kopií původní reality. To můžete snadno pochopit, když se podíváte na něčí portrét nebo na malbu scenérie. Portrét znázorňuje skutečnou osobu, ale není fotografickou kopií dané osoby. Je to nová skutečnost vytvořená malířem. Stejné je i divadlo. Může popsat něco, co se může skutečně stát, ale není kopií této skutečnosti. I když se umělci pouze pokoušejí vytvořit svá umělecká díla, umění ve světě a v lidech vytváří novou skutečnost. Tato nová skutečnost vede svět a lidi k lepšímu a vyššímu standardu. Proto je umění pro svět velmi důležité. Protože aikidó není sport nebo sebeobrana, jedinou cestou pro aikdo je cesta umění. Aikidó začíná ze skutečnosti, že na vás někdo útočí, ale pak vytvoří novou skutečnost - harmonii mezi ním a vámi. Možná to není okamžitě zjevné, ale vede to vás a celý svět k lepší úrovni. Normální lidé dělají v běžném životě vlastně to samé. Cvičení aikidó je fyzickým cvičením toho, co již děláte ve každodenním životě.

Autor: Kendžiró Jošigasaki

Překlad: Michal Hájek Ph.D.