Ki-Aikido Prague Libuš calligraphy

Từ "Làm thế nào" sang "làm gì" và từ làm sang sống

Khoa học hiện đại dựa trên triết lý của "Làm cái gì bằng cách nào". Các nhà khoa học không đặt câu hỏi phải làm gì, nhưng chỉ cần biết làm bằng cách nào. Triết lý này cũng ảnh hưởng đến người dân ở các nước công nghiệp phát triển và họ cũng không tự hỏi mình nên làm gì, nhưng chỉ làm nhự thế nào để đạt được những điều họ mong muốn. Triết lý này không tốt cho cuộc sống cũng như cho thế giới bởi vì sau đó người ta làm những điều ngu ngốc và tạo ra nhiều vấn đề trong cuộc sống của họ và cả trên thế giới.

Tuy nhiên khi bạn thực sự bắt đầu suy nghĩ về những gì bạn cần làm, bạn thường không nghĩ ra được – ngoài những việc bắt buộc hàng ngày. Bạn không nghĩ ra được bất cứ điều gì bất thường. Đó là lý do tại sao bạn sẽ thay đổi tư tưởng từ làm cái gì sang làm như thế nào để đạt được những gì mình mong muốn. Ở đây bạn lại sử dụng logic vật chất. Trong logic này bạn cần phải tìm một mục tiêu lớn và xa trong tương lai càng tốt để bạn có thể nỗ lực đạt được những kết quả khả quan. Nhưng o trong cuộc sống nó không hẳn là như thé này. Bạn chỉ cần biết những gì bạn nên làm ngày hôm nay. Bạn cần làm gì ngày mai không quan trọng. Tuy nhiên, nếu bạn làm những gì bạn nên làm mỗi ngày, cuối cùng bạn sẽ đạt được một cuộc sống tuyệt vời. Đây là logic của cuộc sống.

Biết phải làm hôm nay không có nghĩa là bạn nên quên đi ngày mai. Bạn phải tưởng tượng được những gì sẽ xảy ra ngày mai. Điều cũng tốt là tưởng tượng được những gì sẽ xảy ra sau khi bạn chết. Bạn nên có rất nhiều trí tưởng tượng về tương lai nhưng bạn không cần phải biết bạn sẽ làm gì vào ngày mai. Bạn chỉ cần biết phải làm gì vào lúc này.

Trong thời đại này, đa số người dân trên thế giới chỉ bận rộn làm những gì họ cần làm để sống được cuộc sống hàng ngày của họ. Ngay cả ở các nước công nghiệp phát triển đây là một tư tưởng cuộc sống của con người hơn một trăm năm nay. Những ngày nay chúng ta có thể sống khá thoải mái mà không làm việc nhưng nó chỉ là bởi vì chúng ta sử dụng xăng và gas. Nếu không có xăng dầu và khí đốt, mỗi người phải làm việc nhiều hơn chỉ để sống cuộc sống hàng ngày của họ. Ngay cả những người nghèo ở châu Âu đang sống với sự thoải mái hơn so với vị vua và hoàng hậu trong thế kỷ 18.

Chúng ta không phải làm việc quá nhiều để sống cuộc sống hàng ngày của chúng ta bởi vì chúng ta có gas và điện hầu như đã làm hết công việc cho mình. Chúng ta có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Vì vậy, khi bạn không có gì để làm, bạn phải bắt đầu „Sống“. Bạn phải giữ một tư thế thể chất tốt với hơi thở bình tĩnh và ngồi thiền. Hãy thiền trong khi bạn làm những gì cần thiết để sống cuộc sống hàng ngày của bạn. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu tìm thấy những gì bạn nên làm trong cuộc sống của mình.

Điều quan trọng là „sự Sống“ tạo ra „việc làm“. Đây là cách cuộc sống được thực hiện. Trong khoa học vật chất việc làm tạo ra sự sống. Bạn làm gì đó để tạo ra một thành tựu vật chất. Sống trong một tư thế tốt tạo ra những gì bạn nên làm trong cuộc sống.

Đạo chủ môn võ thuật Aikido (2009)